Varför nättjänster som multihoming och öppna routrar från Resilans? Varför köpa Registrytjänster och ratta hela ditt WAN med Resilans?

Varför Resilans?

Varför nättjänster som multihoming, registry och öppna routrar från Resilans?

Vi driver våra tjänster med stor driftsäkerhet och hög tillgänglighet och vi har god kännedom om marknaden. Vi arbetar med över sexhundra tjänsteleverantörer som är verksamma i hela världen. Vi kan hjälpa dig att välja rätt strategi för din nätverkslösning.

Vi gör fotarbetet så att du kan fokusera på andra arbetsuppgifter.

Du får bra priser och god service hos oss.

Om oss

Man kan säga att Internet i Sverige föddes här. Den organisatoriska enheten som kom att kallas KTH Network Operation Centre skapades 1988. Resilans bildades 2007 som ett avknoppningsbolag, idag består vi fortfarande till övervägande delen av personer som träffades på KTHNOC.

Här kan du läsa mer om historien om hur företaget Resilans kom till.

Här kan du se exempel på några av våra över sex hundra kunder.

Service is a relation.

Om man skall lyckas med att leverera tjänsten i en miljö som underlättar leverantörsbyten, en miljö där Internet har blivit en nödvändighet för varje typ av verksamhet gäller det att ha rätt analys.

Läs mer »

Resilansmetoden

När du väljer leveratör, välj en med ett tillvägagångssätt som fungerar. Starta från grunden med ett stabilt ryggradsnät att bygga vidare på.

Läs mer »

Kvalitet

Våra kunder tillhör många eliten av teknikföretagen. De högt ställda kvalitetskraven som du och dina kollegor ställer påverkar oss i vårt dagliga arbete. Men vad menar vi med kvalitet.

Läs mer »

Hur går det till?

Hur går det till när jag beställer en tjänst hos Resilans.

Läs mer »