Tjänster DNS

DNS

Resilans har en stabil infrastruktur för DNS. Vi erbjuder kunder primär och/eller sekundär namnserver vid behov.

DNS är en naturlig del av registry-tjänsterna. Åt varje block av delegerade IP-adresser pekar vi även ut namnservrar för reverse DNS. Denna delegering ingår i grundtjänsten för IP-registry. Det går i viss utsträckning att klara sig utan reverse DNS men vill man t.ex. ha en SMTP-server på nätet brukar det krävas för att fungera fullt ut.

Kunder som helt eller delvis saknar tillgång till egna namnsevrar kan välja att använda Resilans utökade DNS-tjänster. Antingen som primär och/eller sekundär namnserver. Vi rekommenderar att varje zon hanteras av åtminstone två redundanta namnservrar.

För att minska möjligheterna till olika form av missbruk och attacker mot DNS kan man signera zonerna med krypterade nycklar i DNSSEC. För denna tilläggstjänst tas ingen extra avgift ut.

Debitering sker enligt enhetspris per zon vid rimligt många uppdateringar per år. Se prislista.