Resilans Strategi

Strategi

Med RESILANS strategi:

Uppnår du en optimal nätverkslösning, anpassat till ditt företags behov, utan kompromisser.

Kan du använda en enda partner som kan installera, leverera och underhålla nätet.

Du kan av oss få oberoende delegeringar av PI-adresser och AS. Operatörsoberoende nummer som du kan ta med till annan ip-leverantör, jämför nummerportabilitet i mobilnätet.

Hos oss får du snabbt tillgång till ny teknik genom en professionellt, objektivt, rådgivande partner.

Med oss kan ditt nät få redundans byggd för verkliga situationer.

För en verklig stabilitet starta med grunden, ett stabilt ryggradsnät att bygga vidare på.