Tjänster IP-Registry

IP-Registry

Behöver ni IP-adresser eller AS-nummer? Läs vidare.

IPv4

Hos oss kan ni ansöka om IP-adresser från våra egna allokeringar. Alla våra adresser är så kallade PI-adresser (Provider Independent) som kan användas oavsett vilken Internet Service Provider (ISP) ni använder. Nätblock, vi delegerar endast /24:or ( "C-nät" ) per ansökan. Ett C-nät möjliggör 254 användbara hostadresser

Vi har lediga C-nät !

Så gör jag för att erhålla IP-adresser Här kan ni hämta ansökningsformulär.

Vi hanterar all utpekning av reverse-DNS för prefix delegerade till er ur våra adressrymder.

Vi ser till att era operatörer kan skapa route-objekt i RIPE-databasen. Vi uppdaterar alla era route-objekt när ni ber oss ändra dem.

IPv6

IPv6 ger tillräckligt med adresser för Internet att fortsätta expandera och industrin att förnya sig. Det är dock inte direkt kompatibelt med IPv4, vilket innebär att en enhet som är ansluten via IPv4 inte kan kommunicera direkt med en enhet som är ansluten med hjälp av IPv6. Obs ni måste gå via s.k. LIR för att få IPv6-adresser. Vi kan agera som LIR för er. Läs mer om Sponsoring LIR och Outsourced LIR

Nätblock, för IPv6 gäller minsta nätblock är /48:or ( "-nät" ) per ansökan.

Här kan ni hämta ansökningsformulär.

Autonoma System

Ett Autonomt System (AS) är de enheter mellan vilka extern routing sker på Internet. Varje AS är en samling av IP-nätverk som administreras av en eller flera nätverksoperatörer och som har en definierad policy för extern routing. Externa routingprotokoll används för att utbyta routinginformation mellan olika AS.

Varje AS har ett unikt nummer tilldelat sig. Detta nummer används både vid utbyte av extern routinginformation mellan AS och för att identifiera ett AS.

Här kan ni hämta ansökningsformulär.