Tjänster LIR

LIR

I några fall har företag som registrerats som LIR hos RIPE NCC funnit den medförande administrationen svår att hantera och motivera och därför vänt sig till Resilans för hjälp.

LIR

Local Internet Registry (LIR) är en term som används för att beskriva medlemmarna i RIPE NCC. De kallas LIRs eftersom de ansvarar för distributionen av adressrymden och registrering av adressen utrymme på en lokal nivå. LIRs ska också se till att riktlinjer och rutiner följs på lokal nivå. Organisationer som blir LIR är huvudsakligen Internet Service Providers (ISP) som tilldelar och fördela adressutrymmet på sina kunder, telekomföretag, såväl som akademiska institutioner.

Sponsoring LIR

Alla oberoende delegeringar (PI-adresser och AS) behöver nu ha vad RIPE kallar en sponsoring LIR. Om ni har resurser delegerade direkt från RIPE kan Resilans vara sponsoring LIR för dessa. Varje LIR kan beskrivas som ett "sponsoring- LIR" om det för slutkunder förmedlar medel direkt från RIPE NCC. Som en sponsring LIR upprättar Resilans AB ett slutanvändareavtal med kunden (slutanvändaren) och kan begära resurser från RIPE NCC för er räkning.

Som framgår av slutanvändare-uppdragsavtal, är Resilans som sponsoring LIR ansvarig för att hålla registreringsuppgifter uppdaterade. Detta inkluderar att hjälpa er som slutanvändare med att uppdatera era data om det behövs, till exempel om nya kontakter behöver läggas till eller ändras, eller om er routingpolicy förändras. Det innebär också att informera RIPE NCC om uppdragen inte längre behövs, ändring av avtal eller om uppdraget på annat sätt upphör.

Outsourced LIR

Med tjänsten Resilans Outsourced LIR erbjuder vi att ta hand om alla administrativa uppgifter som hänger ihop med delegeringen.

Vi agerar som Ert ombud i förhållande till RIPE NCC och utför alla tjänster som en delegering till LIR kräver. Du behåller din LIR-registrering men köper outsourced administration från oss.

Om du av någon anledning har registrerats som LIR men vill slippa kostnaderna av att hålla personal och kompetens för att sköta administrationen, hör av dig till oss.