Abuse

Söker du kontaktuppgifter för en IP-adress?

Resilans är mest troligt inte leverantör för det nätverk där IP-adressen används. Vi är en bland flera LIR:s (Local Internet Registry) som tilldelar IP-adresser som används av diverse olika verksamheter (myndigheter, företag, ISP:er) och som routas av olika ISP:er.

Vi registrerar IP-adresserna i RIPE-db (whois) men har vanligtvis inte någon teknisk insyn eller behörighet till de nätverk som skickar trafik eller data till/från dessa IP-adresser. Genom att söka på en specifik IP-adress nedan kan ni få fram information och kontaktuppgifter till den aktör som hanterar IP-adressen.

Information om tillhandahållen abuse-mailbox eller honeypot-tjänster för våra kunder inom IP-registry.

Läs mer om vår abusepolicy.