Prislista

Aktuella priser. Med reservation för eventuella ändringar.

Aktuella priser 2017.

Tjänst Startavgift (SEK) Årsavgift (SEK)
DNS zon (med IPv6 och DNSSEC) - 800
AS 9.000 2.118
IPv4 /24 3.500 2.118
IPv6 /48 3.500 2.118
IPv6 /45 14.000 8.472
IPv6 /40 21.000 12.708
Sponsoring LIR. Per objekt. * - 2.118
Outsourced LIR. Per LIR. 5.000 3.000
Abusehantering. Per kund - 600

Nya priser 2018.

Tjänst Startavgift (SEK) Årsavgift (SEK)
DNS zon (med IPv6 och DNSSEC) - 800
AS 9.000 2.225
IPv4 /24 3.750 2.225
IPv6 /48 3.750 2.225
IPv6 /45 15.000 8.900
IPv6 /40 22.500 13.350
Sponsoring LIR. Per objekt. * - 2.225
Outsourced LIR. Per LIR. 5.000 3.000
Abusehantering. Per kund - 600

*) I de fall Resilans både agerar sponsor och hanterar ett objekt kan det bli dubbla avgifter. Detta gäller dock inte IPv4 från Resilans egna allokeringar där sponsor inte behövs.

Årsavgift tas ut från och med kalenderåret efter delegeringen. Startavgift täcker alltid resten av innevarande kalenderår, oavsett när på året delegeringen görs.