Registry Beställ Outsourced LIR

Beställ Outsourced LIR

Vår Outsourced LIR-tjänst riktar sig till parter som har en egen LIR hos RIPE NCC, men som inte känner att det tillhör kärnverksamheten. Ni kan med fördel låta oss ta hand om driften. Vi tillser då att er informaton i LIR-Portalen och i RIPE-db hålls uppdaterad samt företräder er mot RIPE NCC.

Prissättning enligt aktuell prislista. För närvarande: 5.000 kr i startavgift, 3.000 kr/år samt 950 kr per upparbetad mantimme.

Vad får jag för priset? Vi skriver ett avtal om drift av er LIR inklusive en översyn av era data i RIPE-db. Vid behov genomför vi uppdateringar av era objekt under er LIR samt hanterar hanterar övrig kontakt med RIPE NCC, inklusive företräder er på RIPE General Meetings.

Ny LIR:
Generera avtal


Fyll i era uppgifter ovan så kommer det att genereras ett kontrakt.
Skicka ett signerat exemplar i PDF till registry@resilans.se.