Tjänster IP-Registry

IP-Registry

Här följer en checklista på vad som behöver vara med i en fullständig beställning av IP-adresser eller AS-nummer.

 • LIR - End user agreement (gäller IPv6 och AS-nummer, för IPv4 skickar vi ett separat avtal.)
 • Bolagsbevis, registreringspapper eller motsvarande handling som styrker sökandens identitet. (För privatpersoner en fotokopia på giltig legitimation).
 • Fakturaadress - inklusive referenser, kostnadsställen, PO-nummer etc.
 • Administrativ kontakt
 • Teknisk kontakt (kan vara samma):
  • Namn (Förnamn Efternamn)
  • Postadress
  • E-post
  • Telefon
  • (Fax)
 • E-post (opersonlig)
 • Abuse-adress (e-post)
 • Ifylld ansökan: IPv4, IPv6, AS. (Se dokumentation och exempel).

Ange gärna namnservrar för reverse-DNS och maintainer för route-objekt.

Avtal och bolagshandlingar skall vara på PDF-format. Ansökan som ren textfil. Fyll i ansökan så gott ni kan, så kompletterar vi.

Skicka alltihop med e-post till registry@resilans.se