Tjänster Abuse-policy

Abuse-policy

Resilans AB accepterar ej spam eller spamrelaterad verksamhet, varken från kund eller från spammare som utnyttjar kundens IP-resurser. Exempel på dessa är:

  • Att skapa eller befrämja oombedda reklammeddelanden (skräppost/spam)
  • Att imitera eller utge sig för att vara en annan person eller använda hans, hennes eller dess e-postadress eller skapa falska konton i syfte att skicka skräppost
  • Att engagera sig i datautvinning (sk. harvesting) från webbplatser (inklusive Google) för att hitta e-postadresser
  • Att skicka otillåten e-post via öppna servrar från tredje part
  • Att skicka e-postmeddelanden till användare som har bett om att bli borttagna från en e-postlista

Resilans AB accepterar ej heller följande verksamhet relaterat till delegerade adresser:

  • Att sprida virus, maskar, fel, trojanska hästar, felaktiga filer, bluffar eller annat skadligt och bedrägligt material
  • Attacker så som DDoS eller annan störande verksamhet som riktar sig till att förhindra andra att nyttja tjänster/kommunikation
  • Att vara okontaktbar på sin abuse-adress, tech-c eller admin-c. Svar skall ges senast 24 timmar efter tagen kontakt.

Kunder skall i övrigt följa svensk lag.

Vid underlåtenhet att följa dessa riktlinjer äger Resilans rätt:

  • Att debitera kunden för faktiska kostnader som detta orsakar.
  • Att omedelbart återta delegerade resurser.

Innan adresser återtas kommer kunden kontaktas för att förhindra att det sker av misstag.