Tjänster Avancerad Routerfunktionalitet

Avancerad Routerfunktionalitet

Allt fler företag upptäcker fördelen med att addera avancerad routerfunktionalitet.

För inte allt för länge sedan var nätverksroutrar enkla maskinvaruenheter för att koppla ihop åtskilda nätverk. Men mycket har hänt och mycket händer inom routerutvecklingen. Flera utvecklingstendenser samverkar i det som håller på bli nästa stora revolution på nätet. Dataminnen blir billigare och det blir allt mer vettigt att lägga in funktionalitet i intelligent mjukvara än att hårdlöda kopplingsvägar. Vi har sett hur PC:n tog över superdatorn, hur kretskopplat togs över av IP. På bred front kommer nu open source-routrar byggda på standardkomponenter och öppen programvara. Vi är här för att hjälpa till, vi kan avancerad nät, routing, öppen programvara och integrerade tjänster.

Nätverksroutrar som integrerar tjänster

Ökad produktivitet, minskat kapitalutlägg och lägre driftskostnader är vanliga behållningar från installation av nätverksroutrar som integrerar tjänster. Dessa fördelar gäller oberoende av företagets storlek. Den routingfuntionalitet som en modern router har blir allt mer avancerad. Nätverksroutrar kan idag utföra många fler funktioner än traditionell routing. Vi har nu routrar som kan leverera multipla tillämpningar som video, röst, data, internetåtkomst, mobilitet och trådlöst.

Vi får allt fler frågor kring att bygga specialiserade routrar för säkerhet, filtrering, ad-hoc-nätverk och liknade.

En nätverksrouter erbjuder idag integrerade tjänster som kommer inbyggda i eller lätt kan läggas till. I stället för att köpa olika produkter som tillhandahåller olika funktioner kan du idag få en nätverksrouter med integrerade tjänster i basnätet. Istället för en massa produkter kan man installera en enhet. En enhet som lätt kan förses med central nätövervakning. Funktionalitet som kommer på köpet är lättkonfigurerad övervakning och smidig uppgradering liksom den framtidssäkring som alltid aktuell programvara medför.

Den centrala nätövervakningen har ytterligare en fördel i faser av expansion och utbyggnad eller om ni har anställda som jobbar på distans eller hemmaarbetare: övervakningen kan lätt decentraliseras med samtidig och lika funktionalitet och åtkomst vid huvudkontor och distansplatser.

Vid utbyggnad och expansion av ditt företag är det lätt att ta med eller addera funktioner.

Denna tjänst är för närvarande inte till salu.