Resilans Whiteboard

Ett verktyg för operationsplanering som vi har tagit fram helt utifrån kundens behov.

Tillsammans med Gastrocentrum Kirurgi på Karolinska Universitetsjukhuset i Huddinge har vi utvecklat ett digitalt verktyg för vårdplanering av cancerpatienter. Resilans Whiteboard ger nya möjligheter dels att överblicka vårdplaneringen på avdelningen och dels att följa individuella patienter genom vårdkedjan.