Resilans Tvattstuga

Tvattstuga

The story of tvättstuga

Historien om tvättstugan där internet föddes är en vandringssägen på internet. Som sådan finns den i flera versioner som är mer eller mindre sanna. Vi som var med kan berätta att i serverhallen under KTHNOCs driftcentrals kontorsytor fanns den första internetknutpunkten i Sverige. Många företag och organisationer drog förbindelser till ett kopplingsrum bredvid serverhallen. I ett uttryck av humor så satte en av de anställda upp skylten "Tvättstuga" på ytterdörren till kopplingsrummet. Några av de företag som senare hävdade behovet av en mera kommersiell internetknutpunkt kom att använda argumentet att man inte ville förlita sig på en tvättstuga för denna viktiga uppgift. Men rätt ska vara rätt , KTHNOCs DGIX-nod föddes inte i en tvättstuga. Bara till namnet.

Vad hände sedan?

År 2000 arbetade nästan alla av oss som nu finns i företaget Resilans på KTHNOC. I början av 2012 är vi 7 anställda och ägare av företaget. Av dessa var 6 stycken av oss verksamma på KTHNOC i början av år 2000. Som beskrivits har en del av Registry verksamheten tagits över av oss. Mer historia:

KTH: http://www.noc.kth.se/

Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/KTH_Network_Operations_Centre

Mer om KTHNOC:s nedläggning, tvättstugan, domänregisteringen i Sverige och liknade i skriften De byggde Internet i Sverige. ISOC-SE har medverkat till publicering och spridning av en skrift med detta namn. Skriften som finns för nedladdning på http://www.isoc.se/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=60 ISOC-SE ingår i den världsomspännande organisationen Internet Society och delar dess värderingar. Den svenska föreningen ISOC-SE har en självständig ställning i förhållande till den internationella organisationen och väljer egna funktionärer och organiserar egna aktiviteter.