Tjänster FAQ

FAQ

Vanliga frågor - och svar.

Q: Vi vill ansöka om IPv4/IPv6/ASN från er. Hur går vi till väga?
A: Ni hittar en checklista på allt som vi behöver här. Skicka ansökan samt eventuella frågor till registry@resilans.se.

Q: Hur mycket kostar adresser från er?
A: En /24 IPv4 eller en /48 IPv6 kostar SEK 3500 i startavgift och därefter SEK 2118 per år (startavgiften täcker det första året). Om ni både har tjänsten Sponsoring LIR och att Resilans sköter uppdateringar av IPv6 är det dock dubbel avgift. Alltså 2 x SEK 2118 per år. Ni hittar prislistan här.

Q: Hur lång tid tar det att få adresser från er?
A: Normalt tar det inte mer än max ett par dagar innan ni har fått adresserna. Dock kan vi inte påbörja tilldelningen innan vi har fått alla uppgifter vi behöver från er.

Q: Vi vill ansöka om resurser från er, men behöver hjälp med att fylla i ansökningsblanketten. Kan ni hjälpa oss?
A: De flesta frågor besvaras i exempelblanketterna som ni kan hitta här (märkta med dokumentation). Den sista delen i ansökningsblanketten ("[DATABASE TEMPLATE(S)]") kan ni hoppa över om ni vill. Detta kan vi fylla i enligt info från er. Vid övriga frågor, maila registry@resilans.se så kommer vi att hjälpa er.

Q: Kan vi flytta adresserna till en annan LIR?
A: Adresser som är tilldelade ur vår adressrymd kan inte flyttas från vår LIR. Om ni däremot använder oss som Sponsoring LIR för resurser som ni har fått direkt från RIPE är det möjligt att flytta dessa till en annan LIR.

Q: Kan ni ta tillbaka adresserna, eller äger vi dem?
A: Ni hyr adresserna från oss. Vid återkommande misskötsel (i form av abuse eller om ni bryter mot avtalet på annat sätt) har vi rätt att ta tillbaka adresserna med omedelbar verkan. Vi kommer dock alltid att försöka lösa eventuella problem tillsammans med er innan vi vidtar sådana åtgärder. Det är därför viktigt att ni alltid är kontaktbara.

Q: Resilans står som operatör på Bredbandskollen, hur ändrar man så att vårt namn står där?
A: Vi håller informationen i RIPE DB (Whois) uppdaterad, men en del tjänsteleverantörer baserar sin info på andra register. Bredbandskollen använder Maxmind. Ni kan själva begära en uppdatering hos dem här.

Q: Vi behöver göra en uppdatering på våra objekt i RIPE DB. Kan ni hjälpa oss?
A: Självklart! Skicka ett mail med info om vad som skall uppdateras till registry@resilans.se, eller logga in på vår kundwebb (inloggningsuppgifter står på fakturan) och gör ändringarna i matrisen så verifierar vi att allt är OK och skickar in uppdateringen till RIPE.

Q: Kan vi använda RPKI/SOA för era adresser?
A: Det är inte helt okomplicerat att använda RIPE's RPKI-struktur för våra nät. Vi jobbar på att ta fram en lösning, men kan tyvärr inte säga när det kommer att vara färdigt.

Q: Vi skall byta ISP, hur gör vi för att flytta adresserna?
A: Vi behöver hjälpa till att ordna så att er nya ISP kan skapa sitt route-object i RIPE DB. Det är bra om ni meddelar oss några dagar innan själva migreringen så att allt är förberett inför flytten.

Q: Vi har en egen LIR. Kan ni hjälpa oss att administrera den?
A: Ja, vi kan hjälpa till att administrera och underhålla er LIR. Vår tjänst för detta heter "Outsourced LIR". Ni hittar mer info om det här

Q: Vi har fått ett mail från RIPE där de säger att de behöver någon form av avtal från oss, annars kommer de att ta tillbaks adresserna. Vad handlar detta om? Kan ni hjälpa oss?
A: För en tid sedan beslutade RIPE att alla som har resurser från dem behöver endera vara en egen LIR eller ha en s.k. Sponsoring LIR. Detta beror på att RIPE vid behov alltid ska ha ett sätt att kontakta slutanvändaren. Om ni vill kan vi agera Sponsoring LIR för era resurser.

Q: Vi överväger att starta en egen LIR. Vad finns det för fördelar? Kan ni hjälpa oss?
A: Fördelen med att ha en egen LIR är att man kan ansöka om en /22 IPv4 samt upp till en /29 IPv6. Dessa adresser är s.k. "Allocated PA", vilket innebär att ni i er tur kan tilldela nät med status "Assigned PA" till era kunder. Vi kan hjälpa er att starta er LIR samt ansöka om resurser från RIPE. Vår tjänst för detta heter "Outsourced LIR". Ni hittar mer info om det här